دانلود زيرنويس فارسي فیلم The First Purge 2018

این فیلم پیش‌درآمدی بر سه قسمت قبلی هست و به اولین رویداد پاکسازی می‎پردازد و در آن شاهد وقایعی خواهیم بود که منجر به رقم خوردن حوادثقسمت اول شد.

دانلود زيرنويس فارسي فیلم The First Purge 2018