دانلود زيرنويس فارسي فیلم The Strangers Prey at Night 2018

سه روانی به سراغ خانواده‌ای می‌روند که قصد دارند شبی را در یک محل پارک خودروهای کاروان سوت و کور بگذرانند و تک تک محدودیت‌هایشان را آزمایش می‌کنند.

دانلود زيرنويس فارسي فیلم The Strangers Prey at Night 2018