Glass

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی  Glass 


زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی  توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس ترجمه و یا ادیت شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. این زیرنویس برای تمام کیفیتها مناسب میباشد.

 • محصول کشور: آمریکا
 • درام,علمی-تخیلی,هیجانی
 • زبان: اسپانیایی,انگلیسی
 • زمان: ۱۲۹ دقیقه
 • نویسنده: M. Night Shyamalan
 • کارگردان: M. Night Shyamalan
 • ستارگان: James McAvoy,Bruce Willis,Samuel L. Jackson

خلاصه داستان فیلم سینمایی جدید Glass : بک مامور امنیتی به نام دیوید از توانایی های فرا طبیعی خود استفاده می کند تا بتواند کوین وندل را بیابد، مردی که ۲۴ شخصیت مختلف دارد.

بازیگران :  James McAvoyBruce WillisSamuel L. Jackson 

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۹

 

دانلود زیرنویس Glass 2019