Polis-Evo-2

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس فارسی فیلم سینمایی Polis Evo 

  زیرنویس فارسی این فیلم سینمایی بزودی و پس از ترجمه توسط تیم ترجمه پرشین زیرنویس در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

محصول کشور: مالزی
اکشن
زبان: مالایا
زمان: ۱۲۵ دقیقه
نویسنده: Anwari Ashraf,Kyle Goonting
کارگردان: Andre Chiew
ستارگان: Karanbir Hundal,Erra Fazira,Mike Muliadro

خلاصه داستان Polis Evo  :دو بازرس Sani و Khai مشغول یک ماموریت ویژه در یک جزیره بسایر دور در سواحل شرقی میشوند، آنها باید جزیره را از دست گروه های مسلح آزاد کنند…

بازیگران : Karanbir HundalErra FaziraMike Lucock

زیرنویس فارسی فیلم های سال ۲۰۱۸

دانلود زیرنویس Polis Evo 2 2019