(The Dinner (2017

دو زوج بسیار ثروتمند برای شام دور هم جمع می شوند تا برای جنایتی که فرزندانشان مرتکب شده اند، چاره ای بیاندیشند…

 

Alexa Traffic Rank

زیرنویس فارسی فیلم (The Dinner (2017