زیرنویس فارسی سریال The Lost Room

۱۲ شهریور ۱۳۹۶
715 بازدید
بدون نظر

زیرنویس فارسی سریال The Lost Room

The Lost Room


یک کارآگاه به دنبال تحقیقاتش سر از اتاق متلی سحر آمیز می آورد که به عنوان یک پورتال برای ورود به یک دنیای جایگزین عمل میکند. اجسام داخل این اتاق هر کدام قدرتی را به انسان می دهد و افرادی برای بدست آوردن آن به جان یکدیگر افتاده اند. این کارآگاه دختر خ...


ادامه مطلب
موضوع :