زیرنویس فیلم (Goon: Last of the Enforcers (2017

۱۰ شهریور ۱۳۹۶
531 بازدید
بدون نظر

زیرنویس فیلم (Goon: Last of the Enforcers (2017

(Goon: Last of the Enforcers (2017


یک بازیکن هاکی که گرفتار مصدومیت های جدی است زمانی که توسط یک بازیکن جدید و سرسخت به چالش کشیده می شود، با اینکه میداند احتمال بازنشستگی اش وجود دارد، دوباره به صحنه رقابت بازمیگردد…  ...


ادامه مطلب
موضوع :