(2017-The Fosters (2013

سریال در مورد خانواده‌ای چند ملیتی، تشکیل شده از فرزندان ژنتیکی و یا به فرزند خوانده‌گی گرفته شده است که توسط دو مادر ، بزرگ می شوند…

 

Alexa Traffic Rank

زیرنویس فارسی سریال (۲۰۱۷-The Fosters (2013 قسمت۸ فصل ۵